Welkom

Welkom op de site van Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente.

AGGT is een coöperatie  van vrijgevestigde BIG-geregistreerde artsen, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en orthopedagogen generalist, werkzaam in zowel de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ (jeugd en volwassenen) in Twente.

De bij AGGT aangesloten hulpverleners hebben ervoor gekozen een samenwerkingsverband aan te gaan om op deze manier een kwalitatief hoogwaardige GGZ te kunnen aanbieden, waarbij de cliënt centraal staat en een optimale samenwerking met verwijzers, gemeentes en zorgverzekeraars wordt bereikt, zonder dat de autonomie en eigenheid van elke praktijk verloren gaat.

AGGT is een organisatie waarin de algemene ledenvergadering de koers van de onderneming bepaalt.

AGGT ondersteunt haar leden door middel van informatie, gedeelde diensten t.a.v. de praktijkvoering en samenwerking met huisartsen, alsook het delen & uitwisselen van kennis en kunde.

Samenwerken...... dat geeft kracht!